Browsing posts tagged: Tiếng Việt
Tầng lớp lao động Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng tư bản toàn cầu: Cuộc đình công cách mạng hay sự ngăn chặn bộ máy quan liêu?

Những điều sau đây Chế độ do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1949 không phải là “chủ nghĩa tư bản nhà nước” mà hơn là “nhà nước của công nhân”. Nó, như Liên Xô và cách châm biếm của phương Tây châu Âu sau năm 1945, một ” cuộc cách mạng tư […]